Diensten

Beleggen

U als klant wordt begeleid bij de aankoop van het onroerend goed. Het doel op zich bestaat eruit zoveel mogelijk rendement te halen uit de investering. Elk onroerend goed dient te voldoen aan de vigerende wetgeving. Daarnaast kan de eigenaar het beheer overlaten aan Gent-Eurimmo, welke aldus toeziet op de verhuur / het beheer en onderhoud van de woning.


Particuliere verkoop

Bij particuliere verkoop verzorgt Gent-Eurimmo de waardebepaling van het onroerend goed. Wij helpen u een koper te vinden en bieden u de nodige begeleiding bij de verkoop / aankoop.


Projectontwikkeling

Wij begeleiden u van A tot Z bij het ontwerpen / indelen van uw verkaveling / project / renovatie; dit inhoudende het bekomen van de nodig zijnde vergunningen.


Ons advies

Juridisch advies

  • Inzake huurwetgeving, alle beheer, gerechtelijke procedure, aankoop en verhuur.

Financieel advies

  • Bij financiering, herstellingen, fiscaliteit, overdracht en verhuur.

Bouwtechnisch advies

  • Bij nieuwbouw, verbouwingen/renovaties en projectbouw, ter verkrijgen van allerhande attesten zoals onder meer in brandveiligheid, conformiteitsattest, etc.
  • Ter verkrijgen van allerhande vergunningen bij verkavelingen, projecten, nieuwbouw, etc.
  • Kotenproblematiek algemeen (Het uurtarief inzake advies bedraagt € 150,00 excl. BTW)